Guernsey röstar nej till assisterat självmord


 

Guernsey, en av kanalöarna mellan Storbritannien och Frankrike, har röstat ner ett förslag om legalisering av assisterat självmord med siffrorna 24-14.

Lagförslaget hade presenterats av Guernseys högste minister, Gavin St Pier. Om det hade antagits skulle ön ha kunnat bli det första landet inom det brittiska samväldet – förutom Kanada – att tillåta assisterat självmord.

Förslaget var anpassat efter lagen i den amerikanska delstaten Oregon, vilket innebär att den som begär assisterat självmord måste ha en diagnos om terminal sjukdom med mindre än sex månader förväntad levnadstid och full mental förmåga. Men parlamentsledamöterna vill, med tanke på vårdbehoven för öns åldrande befolkning, hellre satsa på den palliativa vården

Peter Saunders, som leder organisationen Care Not Killing, välkomnar ledamöternas beslut:
– I Storbritannien har parlamentet med rätta tio gånger avvisat försök att introducera assisterat självmord och dödshjälp sedan 2003 av oro för allmän säkerhet, däribland år 2015 när kammaren överväldigande röstade emot en lagändring med 330 röster mot 118. Vi vet att man i Guernsey nu kommer att rikta uppmärksamheten mot de verkliga problemen för funktionshindrade och de terminalt sjuka på ön, vilket garanterar lika tillgång till den bästa sjukvården, säger Peter Saunders till tidningen The Telegraph.
 

Källa: Respekt