Danska kvinnor gör sena aborter i Sverige


 
Hälsovården i både Sverige och Storbritannien hjälper danska kvinnor att göra abort efter den danska abortgränsen vid vecka 12. Samtidigt meddelar Sundhedsstyrelsen, den danska motsvarigheten till Socialstyrelsen, att av kvinnorna i Danmark är det dem med ursprung i Mellanöstern som gör flest aborter.

I Danmark är abort tillåten fram till graviditetsvecka 12 medan Sverige och Storbritannien tillåter det till vecka 18 respektive 24. Enligt det brittiska hälsoministeriet gjorde 75 danska kvinnor abort i England och Wales mellan 2012 och 2016, medan det i region Skåne gjordes 21 aborter på danska kvinnor i graviditetsveckorna 16-18 under 2017. Det framgår inte av rapporteringen om de danska kvinnorna är bosatta där de gjorde abort.

Peter Skovbo, chefsläkare vid Aalborgs universitetssjukhus och ledamot i abortrådet i Nordjylland, säger att danska kvinnor kan söka sig till länder som England, Spanien och Sverige, där abortgränsen är senare.
– Jag har träffat kvinnor som har gjort det, men jag har inte medverkat till det. Det blir lite glidande men det är det alternativ kvinnorna har och som vissa använder sig av. Det kan vi inte göra något åt, säger han.

Thomas Ploug, professor i moralfilosofi vid Aalborgs universitet, hänvisar till att tendensen bör ses i samband med övrig behandlingsturism, som assisterat självmord och organhandel:
– Man kan överväga om dansk lagstiftning är tillräckligt bra på detta område. Och om den är det, så måste man överväga om det bör ha konsekvenser för de kvinnor som utnyttjar dessa erbjudanden utomlands. Slutligen kan man överväga om det finns behov av bättre internationell reglering på detta område, säger han till tidningen Kristeligt Dagblad.

Sundhedsstyrelsen, Danmarks motsvarighet till Socialstyrelsen, visar också i en ny rapport att kvinnor med bakgrund i Iran, Libanon, Irak och Pakistan är bland dem i Danmark som gör flest aborter. Endast kvinnor från forna Jugoslavien, varav några från områden med övervägande muslimsk befolkning, gör fler aborter. Experter tror att sociala förutsättningar är den främsta anledningen till att kvinnor från muslimska länder gör flest aborter.
 
Källa: Respekt