Vatikanens besked: Inga kvinnliga präster

Endast män kan bli giltigt prästvigda i Katolska kyrkan. Det fastslås nu av Luis Ladaria, blivande kardinal och prefekt för Troskongregationen, som lämnar besked i en artikel i Vatikanens tidning L’Osservatore Romano.

Ladaria skriver att Jesus själv har bestämt hur det ska vara genom att endast välja män till sina apostlar, och han påminner också om att påvarna Johannes Paulus II och Franciskus slagit fast doktrinens ursprung i Jesu lära. Det innebär att Katolska kyrkan inte har rätt att prästviga kvinnor.

Tanken att även kvinnor ska kunna prästvigas har framförts i både ekumeniska sammanhang och av kvinnliga teologer inom katolska kyrkan. Men Ladaria menar att spekulationerna är skadliga:
– Att så dessa tvivel orsakar förvirring bland de troende både kring kyrkans heliga sakrament och kring kyrkans auktoritet i lärofrågor, skriver han.
 
Källa: L’Osservatore Romano