Upprop för saligförklaring av brittisk missionär


 
En grupp troende samlar in pengar för att kunna finansiera en undersökning av lekmannamissionären John Bradburnes liv och dygder i syfte att få honom saligförklarad. Gruppen leds av Bradburnes släkting, den 63-åriga Celia Brigstocke.

John Bradburne föddes i England 1921, och var son till en anglikansk präst. Han stred i den brittiska armén under andra världskriget, och konverterade till katolicismen 1947 efter att ha tillbringat en tid hos benediktinmunkarna i Buckfast Abbey.

John Bradburne ville bli munk i Buckfast Abbey, men hade varit katolik alltför kort tid, och började istället vandra runt i Europa och Mellanöstern. Bradburne bodde under perioder i olika kloster och när han kom tillbaka levde han en tid som eremit i England innan han blev franciskan av tredje orden 1956.

Bradburne var också poet och i många av sina brev till familj och vänner har han uttryckt sig med poesins hjälp.

Genom en vän som var jesuit i det som idag är Zimbabwe kom Bradburne i slutet av 1960-talet att tjäna i leprakolonin Mutemwa, där han blev kvar i 10 år.

Efter landets självständighetsförklaring 1965 pågick fortfarande kriget mellan den vita minoritetsregeringen och den marxistiska revolutionära armén, ZANU. När de marxistiska styrkorna närmade sig Mutemwa uppmanade de Bradburne att lämna landet.

Bradburne, som såg det som sin livsuppgift att tjäna de leprasjuka och som också ville dö som martyr, valde att stanna kvar. Han kidnappades och mördades den 5 september 1979, 58 år gammal.

Det har förekommit rapporter om mirakel kopplade till John Bradburne, och han sägs bland annat ha botat en man från en obotlig hjärntumör. Vittnen säger också att det droppade blod från hans kista då han begravdes.

Om kampanjen lyckas skulle John Bradburne bli den första britten att helgonförklaras sedan 1970, då Paulus VI helgonförklarade de 40 martyrerna av England och Wales, en grupp katoliker som avrättades för sin tro under Elisabet I.
 
Källor: Catholic News Agency, The Telegraph