”Gör kyrkor till trygga platser fria från övergrepp”


 
Vi vill uppmana alla kyrkliga ledare, engagerade och involverade – inklusive oss själva – att anta de utmaningar som metoo-rörelsen har lyft fram i ljuset.

Det skriver de två kyrkliga metoo-uppropen #sanningenskagöraerfria och #vardeljus tillsammans med flera organisationer

Vi vill att varje kyrkligt sammanhang och varje möte i kyrkans namn ska vara en trygg plats som präglas av tillit och respekt för varje människa. Under #metoo-rörelsen har de två kyrkliga uppropen #vardeljus och #sanningenskagöraerfria tydligt visat att så inte alltid är fallet eftersom sexuella trakasserier och övergrepp sker i både kyrkor och andra kristna sammanhang. Sexuella övergrepp är ovälkomna sexuella handlingar och kan uttryckas i både ord och handling. De kan betraktas både som enskilda händelser och som delar av ett strukturellt problem. Trots att såväl kvinnor som män kan vara både utsatta och förövare framträder ett tydligt mönster av ett strukturellt uttryck för mäns våld mot kvinnor. Detta tar vi på stort allvar.

Kyrkan är både en mötesplats och en arbetsplats vilket innebär särskilda utmaningar, och de övergrepp som sker tar sig därför många olika uttryck. Utsatta och förövare finns bland både anställda, engagerade och besökare. Övergrepp sker i kyrkorum, på ungdomsläger, i själavård, i barngrupper, på resor och konferenser. I strävan att göra varje kyrkligt sammanhang till en trygg plats måste vi bli bättre på att förebygga och bemöta både enskilda händelser och strukturer.

Vi vill uppmana alla kyrkliga ledare, engagerade och involverade – inklusive oss själva – att anta de utmaningar som #metoo-rörelsen har lyft fram i ljuset:

  • Utmana självbilden att ”det sker inte här”. Våga att ärligt och ödmjukt belysa vad som sker i just ditt sammanhang.
  • Använd de resurser som finns för att förebygga och bemöta sexuella övergrepp. T.ex SKR:s skrift Ekumeniska riktlinjer vid sexuella övergrepp i kyrkliga miljöer.
  • Följ svensk lagstiftning. Försök inte att själva lösa problem som enligt svensk lag ska anmälas till polisen.
  • Medvetandegör anställda och ideella att sexuella övergrepp kan ske i kyrkans alla olika sammanhang. Kyrkan har ansvar att skydda barn och unga, har arbetsgivaransvar för anställda och ansvar att undersöka ideella ledares bakgrund – ta detta ansvar på allvar.
  • Samtala om de härskartekniker och strukturer som finns i dina kyrkliga sammanhang. Medvetandegör hur ni behandlar varandra.
  • Samtala om de teologiska övertygelser som finns i dina kyrkliga sammanhang. Många har vittnat om att teologiska argument om förlåtelse, försoning och kristen enhet används för att tysta ner och skambelägga den som utsatts för sexuella övergrepp i kyrkliga sammanhang.
  • Uppmana kyrkliga ledare att tydligt ta ställning och markera att dessa frågor är viktiga.

Vi är övertygade om att varje kyrkligt sammanhang och varje möte i kyrkans namn kan vara en trygg plats som präglas av tillit och respekt för varje människa. Vi är övertygade om att vi kan förändra den tystnadskultur som många vittnar om att de mött i kyrkliga sammanhang. Vi tror att den bästa vägen dit är att våga låta ljuset lysa över både det som är vackert och det som är trasigt. Vi tror, som Jesus sade, att sanningen ska göra oss fria.

#Sanningenskagöraerfria
#Vardeljus
Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd
EQ Kvinna
Kvinnor i Svenska Kyrkan
Justitia et Pax – Kommissionen för Rättvisa och Fred i Stockholms Katolska Stift
Justitia et Pax Jämställdhetsråd
Frälsningsarméns Kvinnoorganisation
Forum för Prästvigda Kvinnor i Svenska Kyrkan

 
Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd