MIND: Vill medverka till en positiv syn på migration

https://i0.wp.com/www.katolsktmagasin.se/wp-content/uploads/2017/12/IMG_3081.jpg
https://i0.wp.com/www.katolsktmagasin.se/wp-content/uploads/2017/12/IMG_3076.jpg
https://i0.wp.com/www.katolsktmagasin.se/wp-content/uploads/2017/12/IMG_3098.jpg
https://i0.wp.com/www.katolsktmagasin.se/wp-content/uploads/2017/12/IMG_3100.jpg

 
Den 13 juni gick startskottet för MIND – ett EU-projekt med 12 Caritas-organisationer från elva europeiska länder, som vill medverka till en positiv syn på migration och visa på sambandet mellan migration och hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

MIND, som är en förkortning för Migration, INterconnectedness, Development, är ett treårigt projekt som syftar till att öka medvetenheten om migration och hållbar utveckling.
– Med vårt deltagande i MIND hoppas vi kunna bidra till en bättre förståelse för de positiva sidorna med migration och visa på hur den bidrar till att nå hållbarhetsmålen, säger Suzanne Jenner, projektledare, till Katolskt magasin.

Projektet inleddes med en kick-off på Johannes Paulus II:s pastoralcenter i Gamla Stan, Stockholm och Suzanne Jenner inledde med en presentation.

Talade gjorde också kardinal Anders Arborelius, biskop i Stockholms katolska stift, som nyss kommit hem efter ett Ad Limina-besök hos påve Franciskus i Rom.
– Påven har en positiv bild av Sverige som ett välkomnande land och det var lite tråkigt att behöva berätta för påven att det skett en svängning i migrationsfrågan. Men det finns nog fortfarande tillräckligt med god vilja, sa han.

Kardinalen sa att migration är Guds gåva, och att den angår oss alla, och avslutade sitt tal med en bön för projektet, något som välkomnades av deltagarna.

Det främsta målet med MIND är att öka medvetenheten om och förståelsen för hur migration och hållbarhetsmålen i Agenda 2030 hänger ihop, samt att verka för att bistånd ska användas enbart för att utrota fattigdom och förbättra människors liv.

Suzanne Jenner förklarade att projektet vilar på två ben och tre pelare. De två benen består av information till allmänheten, samt påverkansarbete mot beslutsfattare.

Viktigt är att skapa en bättre generell förståelse för relationen mellan global hållbar utveckling och migration.

I påverkansarbetet mot beslutsfattare vill man se att myndigheter, politiker, organisationer i civilsamhället och andra organisationer blir mer engagerade i grundorsakerna till migration och i att se migranter och flyktingar som viktiga akörer i det globala utvecklingsarbetet.

De tre pelarna utgörs av tre teman – ett per år – där ett särskilt område kommer att stå i fokus inom ramen för det som man i presentationen kallar migrationsresan: grundorsakerna till påtvingad migration, integration och steg för att skapa välkomnande samhällen samt migranter som nyckelaktörer för utveckling.

Projektet kommer att bestå av olika aktiviteter, med bland annat kompisgrupper av olika slag, samt digitalt på sociala medier under hashtaggen #whatishome.

Projektet kommer att pågå fram till 2020.
 
Text och foto: Bitte Assarmo