17 brittiska män pappor till 500 barn


 
I Storbritannien finns det 17 spermadonatorer som tillsammans blivit fäder till 500 barn. Det rapporterar den brittiska myndigheten Human Fertilisation and Embryology Authority. De nya uppgifterna aktualiserar diskussionen om risken för incest och genetiska avvikelser.

De 17 spermadonatorerna är fäder till minst 30 barn vardera, födda mellan åren 1991 och 2015. Ytterligare 104 donatorer har mellan 20 och 29 barn var, och 1 557 andra har mellan 10 och 19 barn var.

Det stora antalet barn från samma donator ökar risken för att halvsyskon skulle kunna starta ett förhållande utan att veta om att de är syskon. Om pappan för över en ärftlig risk för sjukdom, är riskerna för barnet ännu större.

I Storbritannien undersöks donerade spermier för sjukdomar som hiv, hepatit B och C, Creutzfeldt-Jakobs sjukdom, Huntingtons och cystisk fibros. Geoff Trew, klinisk chef för en av Storbritanniens största ivf-kliniker, tycker att screeningprogrammen vid donation av könsceller borde bli mer omfattande.

Allan Pacey, professor i andrologi vid Sheffield University, varnar för att ytterligare screening skulle kunna leda till att Storbritannien får brist på donerade könsceller:
– Det finns inte något sådant som den perfekta donatorn. Alla har någon defekt och om vi skall börja undersöka allt kan vi komma till en punkt där vi inte har några donatorer kvar alls, varnar Allan Pacey.
 
Källa: Respekt