Efter attackerna: Filippinska präster vill bära skjutvapen


 
Efter det senaste årets attacker på präster har nära 200 filippinska präster nu ansökt om tillstånd för att få bära skjutvapen.

Sedan vapenlagarna i landet ändrades 2014 slipper personer i riskyrken genomgå den vanliga processen för att få tillstånd. Till dessa yrkesgrupper räknas präster, imamer, rabbiner, journalister, läkare, advokater, banktjänstemän och vissa affärsmän.

Personer som arbetar inom något av dessa yrken behöver inte längre bevisa att de befinner sig i livsfara, eller har fått dödshot, för att få tillstånd att bära vapen. De behöver endast klara drogtest och psykiatrisk utvärdering.

Hela 188 av de ansökningar som kommit in under det senaste året har varit från präster. Ansökningarna gäller personer som redan har vapenlicens och vill utöka den till att få bära vapen på sig.

Kontroversen kring präster som bär vapen har ökat sedan mordet på Fader Richmond Nilo den 12 juni. F Nilo mördades medan han förberedde sig för att fira mässa. Endast fyra dagar innan mordet sköts och skadades den tidigare polisprästen Fader Rey Urmeneta.

Tidigare i år har ytterligare två präster skjutits ihjäl, F Mark Ventura och F Marcelito Paez.

Det finns inget belägg för huruvida ansökningarna har ökat på grund av dessa mord och det är heller inte klart om de präster som nu ansöker har blivit dödshotade.

Trots att ett stort antal präster vill bära vapen som självförsvar finns det de som misstycker och som menar att prästerskapet inte bör tillåtas bära vapen.
– Lidande och offer är en del av att vara präst. Det är vårt kall att bära korset och till och med att korsfästas, säger biskop Ruperto Santos i Balagna.

Det slutgiltiga beslutet om huruvida prästerna kommer att tillåtas bära vapen kommer att fattas av biskopen i varje enskilt stift.
 
Källa: Catholic Herald