Påven: Komplicerat med kommunion i interkonfessionella äktenskap


 
Nyligen besökte påve Franciskus Genève för en dag. Det var påvens tredje apostoliska resa och den har också kallats för en ekumenisk pilgrimsfärd, eftersom den skedde i samband med 70-årsfirandet av Kyrkornas världsråd.

Under flygresan tillbaka till Rom svarade påven som vanligt på journalisternas frågor, bland annat om ekumenik.

Påven berättade att han talade med ledarna för Kyrkornas världsråd under deras gemensamma lunch talade om att proselytism är ett ord som borde tas bort från ordboken. Den kristna tron handlar inte om detta utan om dialo, sa påven.

En av frågorna rörde interkonfessionella äktenskap, där tyska biskopskonferensen har yttrat sig positivt för kommunion till protestanter som är gifta med katoliker.

Påven svarade att han ser över olika sidor. Frågan kräver ett fördjupat arbete för att finna den bästa lösningen och kommer att ta tid, sa påven.
 
Källa: Vatican News
 
Läs mer: Varför vill man ta emot kommunion i en kyrka man inte vill tillhöra?