Irlands förra president kritisk till barndop


 
Den tidigare irländska presidenten Mary McAleese har sagt att dop av spädbarn är en form av tvång, och uppmanar Katolska kyrkan att ändra sin praxis.
– Man kan inte tvinga på spädbarn den typen av skyldigheter, och man kan inte säga åt dem när de är sju eller åtta, eller 14 eller 19, att det är något de åtagit sig, för det har de inte, sa hon nyligen i en intervju med The Irish Times.

Att döpa spädbarn är, enligt McAleese, att ålägga dem en livslång lydnad.
– Om dina föräldrar är katoliker och du själv är döpt i en katolsk kyrka förbli du medlem för resten av livet enligt katolsk lära, vilket innebär att du har ett livslångt ansvar.

Mary McAleese, som tidigare varit en av förespråkarna för fri abort, samkönade äktenskap och kvinnlig prästvigning, menar att dopet är ett bevis för att Katolska kyrkan inte respekterar religionsfrihet och mänskliga rättigheter och att det är något som kyrkan ”måste lära sig”.

Mary McAleese har inte uttalat sig om hur hon ser på dopet i övriga kyrkor och samfund som döper spädbarn.
 
Källa: Catholic News Agency