Ingen protest från Kyrkan när Francos kvarlevor flyttas


 
Den spanska regeringen kommer att öppna general Francisco Francos grav, och flytta hans kvarlevor från monumentet De stupades dal (Valle de los Caídos) till en privat grav.

Beslutet fick majoritet i riksdagen redan 2017, men har ännu inte verkställts, främst eftersom den tidigare regeringen som leddes av Partido Populars var emot att flytta diktatorns kvarlevor.

Diktatorns sju barnbarn har också motsatt sig flytten och kontaktat Madrids ärkestift för att få deras stöd.

Katolska kyrkan i Spanien har tidigare uttalat sig kraftfullt mot gravöppningen, något som Rodrigo Pinedo, stiftets kommunikatör uttryckte i en intervju med Catholic News Service nyligen:
– Vi är emot flytten eftersom Francos familj inte har gett sitt samtycke, och man heller inte har frågat vad Kyrkan har att säga om saken, sa han då.

Förutom diktatorns kvarlevor finns i monumentet över 33 000 personer begravda, varav tusentals stred mot Francos militär under inbördeskriget på 1930-talet. Deras kroppar lades i monumentet utan att de anhöriga tillfrågades. Anhöriggrupper har länge kämpat för att få sina släktingar flyttade till privata gravar.

När Katolskt magasin frågar Rodrigo Pinedo om kyrkan i Spanien tar entydigt ställning för diktatorns familj svarar han att så inte är fallet:
– När jag talade med Catholic News Service kände vi inte till de andra familjernas önskan. Vår förhoppning är nu att båda sidor ska kunna försonas i detta så att vi får en fredlig lösning. Beslutet är ju fattat på demokratisk väg, i parlamentet, och måste respekteras, säger han.

Kardinal Ricardo Blázquez har bekräftat att biskopskonferensen inte kommer att motsätta sig flytten, eftersom det inte är ”upp till kyrkan att besluta åt vare sig ena eller andra hållet”.

Efter samtal med Kyrkan och de inblandade familjerna har regeringen beslutat att flytten av Francos kvarlevor ska ske så snart som möjligt. Regeringen planerar därefter att omforma De stupades dal till en nationell minnesplats.

Spaniens vice premiärminister, Carmen Calvo, sa nyligen i en TV-intervju att det är helt i linje med det parlamentariska mandatet att upphöra med att upplåta en hedersplats till en diktator.
 
Text: Bitte Assarmo
Foto: Public Domain