Litania för Sverige

Anders Arborelius
+Anders Arborelius ocd
 
Herre Jesus Kristus, vi tackar dig för vårt land, för allt som är gott, sant och vackert. Vi tackar dig för alla som verkar för enhet och försoning, för att hjälpa och stödja de behövande, för att sprida sanning och tro, barmhärtighet och medkänsla, för att motverka ondska och korruption, för att främja det allmänna bästa – lovad och prisad vare du.

Herre Jesus Kristus, vi ber speciellt för alla dem som står ditt heliga hjärta närmast och behöver din hjälp och nåd allra mest:

För de svagaste av de svaga, de ofödda barnen, som hoppas att få födas och se dagens ljus – Herre förbarma dig.

För alla barn som misshandlas och utsätts för övergrepp och mobbning – Kristus förbarma dig.

För alla unga som fastnar i missbruk och kriminalitet och de som hamnar utanför samhället – Herre förbarma dig.

För alla kvinnor som utsätts för trakasserier och kränks i sin sexuella integritet och värdighet – Kristus förbarma dig.

För alla män som hamnat snett och inte känner sig behövda och värderade – Herre förbarma dig.

För alla gamla som blivit ensamma, bortglömda och aldrig får besök – Kristus förbarma dig.

För alla sjuka och funktionshindrade som inte får den vård och omsorg de behöver – Herre förbarma dig.

För alla flyktingar, papperslösa och asylsökande som inte får vara kvar och ängslas för sin framtid – Kristus förbarma dig.

För alla arbetslösa och osedda människor som förlorat tron på sitt egenvärde – Herre förbarma dig.

För alla dem som hotar att fastna i främlingsfientlighet, hat och fördomar – Kristus förbarma dig.

För alla fångar som behöver insikt och hjälp för att sona sina brott och börja ett nytt liv – Herre förbarma dig.

För alla som förföljs och kränks för sin tro, sin sexuella läggning, för sin sociala eller etniska bakgrund – Kristus förbarma dig.

För alla som inte har någon tro eller ser någon mening i sitt liv – Herre förbarma dig.

För alla i ledande ställning som frestas att främja sina egna intressen på andras bekostnad – Kristus förbarma dig-

För alla som är offer för andras godtycke och nedsättande omdöme – Herre förbarma dig.

För alla döende som är ensamma och övergivna i sin smärta och ångest – Kristus förbarma dig.

Herre Jesus Kristus, vi tackar dig för att du kom för deras skull som bär den tyngsta bördan. Se till alla dem i vårt land som bäst behöver din nåd och hjälp. Ge oss alla kraft att bistå dem och så bygga upp ett bättre land för alla. Du som lever och råder med Fadern i den helige Andes enhet i evigheters evighet.