Påven om klimatet: Alla regeringar borde anstränga sig


 
En minskning av växthusgaser kräver ärlighet, mod och ansvar särskilt från de mäktigaste och mest förorenade länderna. Det sa påven när han tog emot deltagarna i den internationella konferensen om miljöencyklikan Laudato sí i Vatikanen.

Påve Franciskus fokuserade i sitt på tal på ansvaret för vad vi lämnar över till kommande generationer och menade att läget kräver en integrerad ekologisk inställning.

Han påminde om det kommande toppmötet COP24 i december:
– Vi vet alla att mycket måste göras för genomförandet av detta avtal. Alla regeringar borde anstränga sig för att hedra engagemanget man åtog sig i Paris för att undvika klimatkrisens värsta konsekvenser, sa påven.

Påven sa också att både kristna kyrkor och andra religioner har en nyckelroll för att driva och stimulera en ekologisk omvändelse och att urinvånare och ungdomar står i första ledet för en integrerad ekologi.
– Det är ledsamt att se urinvånarnas mark beslagtas och deras kulturer trampas ner av ett rovdjurbeteende och nya former av kolonialism som drivs av avfallskultur och konsumtion, sa han.
 
Källa: Vatican News