Det katolska London: St John Southworth


 
Han dog som martyr under Charles I. Idag vilar Sankt John Southworth i Westminster Cathedral som en av England och Wales 40 martyrer.

Sankt John Southworth föddes i Lancashire, troligen 1592, och tillhörde en katolsk familj. Förföljelserna mot katoliker, som startat redan under Henrik VIII:s tid, hade under Elisabet I tilltagit i omfång.

De löften som hennes efterträdare gett, om att låta katolikerna ha kvar sin tro, sveks snart och familjen Southworth tvingades välja mellan att ge upp sin katolska tro eller betala höga skatter.

De valde det senare, och när den unge John fick kallelsen skickades han till Douai i Frankrike. Där vigdes han till präst 1618.

John Southworth besatt en stark och obändig tro, och trots förföljelserna återvände han till sitt hemland. 1626 greps han och dömdes till döden för kätteri. Han satt fängslad i flera år, först i Lancaster och sedan i Gatehouse Prison i Westminster i London.

Han släpptes i april 1630, efter att den franske ambassadören utverkat benådning för honom och flera andra präster under förutsättning att de flyttade utomlands.

När England drabbades av en stor pestepidemi 1636 valde John Southworth att återvända igen. Han bosatte sig i London, där han tillbringade sina dagar med att vårda de sjuka och döende.

Året därpå arresterades han igen, och sattes åter i fängelse. Under de kommande åren åkte John Southworth in och ut ur fängelse, ända tills han 1654 ställdes inför rätta i Old Bailey. Där uppgav han sig vara skyldig – till att vara präst.

För detta dömdes han till hängning, urtagning och fyrdelning, ett straff som kunde utdömas för högförräderi, och som hade använts i England sedan 1200-talet.

Bland de män – endast män dömdes till detta straff – som avrättats på detta sätt fanns bland annat den skotske frihetskämpen William Wallace.

Avrättningen gick till så att man först drog den dömde till avrättningsplatsen, där han hängdes upp i en snara. Innan döden inträdde plockade man ner honom igen, varpå man skar av könsdelarna och tog ut inälvorna och brände dessa inför den dömdes åsyn.

Slutligen halshöggs den dömde, och sedan styckades kroppen i fyra delar. Huvudet brukade ställas ut till allmän beskådan medan man ibland begravde de övriga kroppsdelarna på olika platser i landet.

På avrättningsdagen tilläts John Southworth att hålla ett långt tal på avrättningsplatsen, innan han tvingades genomlida sitt straff. Efter hans död köpte den spanske ambassadören kroppen från bödeln och lät sy samman och balsamera den. Senare fördes kroppen till Douai där han en gång prästvigdes.

Under en lång tid låg John Southworth begravd i en omärkt grav i Frankrike. Graven upptäcktes 1927 och kvarlevorna återlämnades då till England. 1929 saligförklarades han av påven Pius xi, och 1930 fördes kroppen till Westminster Cathedral. Idag ligger han begravd i det kapell som är tillägnat Sankt George och de engelska martyrerna.

1970 blev Sankt John Southworth helgonförklarad av påven Paulus vi, som en av de fyrtio martyrerna från England och Wales. Den 27 juni varje år firas en särskild mässa till hans minne i Westminster Cathedral.
 
Text och foto: Bitte Assarmo