CCEE: Migrationen är sund


 
Biskopar och inblandade delegater engagerade i pastoralvården av migranter i Europa hade nyligen ett tre dagar långt möte i Stockholm.

Mötets tema band samman migration och nyheter och handlade om hur man kan kommunicera kyrkans inställning till migrationen.

Målet med mötet var att inspirera till förändringar: forma, informera och öka medvetenheten om människors rörlighet.

I pressmeddelandet skriver man:
– Migration på den europeiska kontinenten har varit och är fortfarande sund för tron, för att många kristna som har kommit från Östeuropa, Mellanöstern och Afrika har bevarat sin tro och praktiserar den i sina värdländer.

Biskoparna skriver att det i de sekulariserade värdländerna finns partiska och fientliga uppfattningar om att regeringarna först och främst ska ta hand om sina egna medborgare, men lägger till att man med detta tankesätt glömmer bort varje persons inneboende värdighet.

Man talar också om medias roll för samhällets uppfattning om migrationen och att kyrkan bär på ett stort ansvar att kommunicera och träna sin personal i att använda social media.
 
Källa: Vatican News
Foto: CCEE