Oranieorden får inte marschera i Glasgow


 
En protestantisk manifestation som skulle ha ägt rum i Glasgow i morgon, den 21 juli, har ställts in efter att en katolsk präst blivit attackerad.

Marschen, som arrangerats av Oranieorden, skulle ha gått förbi den kyrka där attacken ägde rum men efter ett möte med Glasgows stadsfullmäktige har orden nu beslutat att inte genomföra den.

Det var tidigare i juli som kanik Tom White blev bespottad och verbalt förolämpad då marschen passerade St Alphonsus Church på Stevenson Street i Glasgow.

Oranieordens skotske ledare har hela tiden hävdat att attacken inte hade något med marschen att göra men stadsfullmäktiges ordförande Susan Aitken krävde att orden skulle ta sitt ansvar för antikatolskt beteende.

Ordens ledare säger idag att man välkomnar dialogen med stadens fullmäktige, polisen och andra som berörs av framtida parader:
– Vi ska se framåt, inte bakåt, och därför har vi tagit beslutet att ställa in paraden så att alla får tid att diskutera och se på saken utifrån nya perspektiv.

Oranieorden är ett protestantiskt ordenssällskap som grundades i Loughal i Nordirland 1795. Orden vill bevara Nordirlands band till Storbritannien men finns också på flera håll i den anglosaxiska världen.
 
Källa: Catholic Herald