Assisterad befruktning stoppar inte Japans befolkningsminskning


 
Så många som fem procent av alla japanska barn föds efter provrörsbefruktning (ivf) trots att endast få behandlingar lyckas. Och landets befolkning fortsätter att minska.

Japans befolkning är mindre än hälften av USA:s, men har en tredjedel fler kliniker som erbjuder fertilitetsbehandling.

Över 50 000 barn föddes förra året med hjälp assisterad befruktning, vilket utgör fem procent av alla födda.
– Färre än tio procent av alla ivf-behandlingar lyckas. Vi har världens högsta antal ivf-behandlingar och den lägsta andelen som lyckas, och andelen faller. Det är pinsamt, säger fertilitetsspecialisten Yoshimasa Asada till tidskriften The Economist.

Många faktorer spelar in, däribland Japans unika sociala normer. Både män och kvinnor arbetar många timmar, kvinnor gifter sig sent och få får barn utan att vara gifta.

Omkring 40 procent av kvinnorna som genomgår ivf gör det efter att de fyllt 40, dubbelt så många som i Storbritannien eller Frankrike.

Antalet japanska barn födda på ett år föll under en miljon för första gången 2016. Fertilitetstalet är 1,4 barn per kvinna, långt under nivån för att befolkningen skall hållas konstant och långt från målet 1,8 som premiärminister Shinzo Abe satt till 2026.

Skulle detta mål nås skulle ändå Japans befolkning minska från dagens 127 miljoner till 100 miljoner år 2060. Den japanska regeringen subventionerar ivf, även om det inte erbjuds inom den offentliga vården.
 
Källa: Respekt