Apostlarnas apostel ett exempel på Guds stora nåd


 
Maria från Magdala är ett av kyrkans mest populära helgon, och ett vittberömt exempel på Guds barmhärtighet och nåd.

Den exakta tiden för hennes födelse och död är okänd – vad vi dock vet är att hon fanns i Jesu närhet under hans offentliga verksamhet, död och uppståndelse. I evangelierna nämns hon åtminstone ett dussin gånger.

Maria kom från staden Magdala, ett fiskeläge vid Gennesarets sjö. Traditionellt har hon, åtminstone i den västerländska kristenheten, betraktats som en prostituerad eller sexuellt omoralisk, men detta stöds inte i skrifterna.

Genom historien har det ofta diskuterats huruvida Maria från Magdala också kan vara den icke namngivna synderska som gråter och tvättar Jesu fötter med sitt hår i Johannesevangeliet. Gregorius den store (cirka år 600) var övertygad om att så är fallet, men påståendet saknar grund i bibeltexten och de flesta forskare är skeptiska.

Ändå har denna berättelse kommit att prägla bilden av henne i den västerländska kristenheten och det är snarare regel än undantag att hon avbildas just som botgörerska med utslaget hår och en flaska smörjelseolja.

Man vet att hon botats av Jesus från en sjukdom och att hon därefter började följa honom. Hon såg sannolikt korsfästelsen på avstånd tillsammans med de andra kvinnorna som följde Kristus under hans verksamma tid.

På tredje dagen var det hon som besökte hans grav och fann stenen bortrullad. Maria från Magdala fick alltså det stora hedersuppdraget att bli det första vittnet till uppståndelsen. På grund av detta fick hon omkring år 200 titeln apostola apostolorum – apostlarnas apostel – av Hippolytos.

Vad hon gjorde under de senare åren av sitt liv vet man inte heller. En av de många legenderna berättar att hon blev en hängiven missionär och att hon begav sig västerut för att vittna om Kristus.

Samma legend vet att berätta att hon fick sin grav i en by i närheten av Dijon i västra Frankrike.

En annan legend berättar att Maria fortsatte leva bland de tidiga kristna i hemlandet. Fjor- ton år efter uppståndelsen skulle hon ha fångats in av fienden, tvingats i en båt tillsammans med andra kristna, och lämnats att dö på havet i en båt utan vare sig segel eller åror. Men hon dog inte, utan steg senare i land i Frankrike där hon blev eremit och levde i en grotta fram till sin död.

De många myterna kring Marias person visar hur älskad hon var och är världen över. Men var hon kom ifrån, vem hon var och vad hon gjorde efter att hon sett den uppståndne Kristus är egentligen inte det viktigaste.

Det som gör Maria från Magdala till ett så speciellt och älskat helgon är att hon var just en helt vanlig kvinna som Jesus räddade och som han sedan gav i uppdrag att vittna om hans uppståndelse. Hon är ett av de stora samtida exemplen på Guds stora nåd.

Maria från Magdala firas den 22 juli och i Sverige påminns vi om henne inte bara i den katolska kalendern utan även genom almanackan där Magdalena har namnsdag just denna dag. Hon är bland annat skyddshelgon för kvinnor, konvertiter och botfärdiga syndare.
 
Bitte Assarmo