Italiensk tonåring helgonförklaras i oktober


 
Påve Franciskus har nu bekräftat att en italiensk tonåring kommer att läggas till listan av helgonförklaringar den 14 oktober, under ungdomssynoden.

Det var den 19 juli som påven förklarade att han tänker helgonförklara den Salige Nunzio Sulprizo samtidigt som han helgonförklarar Oscar Romero, Paulus VI och fyra andra.

Nunzio Sulprizio föddes den 13 april 1817 i närheten av Pescara Abruzzoregionen, Italien. Hans föräldrar avled medan han fortfarande var spädbarn och hans mormor, som uppfostrade honom, dog när han var nio.

När mormodern gick bort tog en annan släkting hand om Nunzio, och gav honom jobb i sin smedja. Men arbetet var alltför ansträngande för en så ung pojke, och Nunzio fick efter en tid problem med ena benet, och drabbades av kallbrand.

Pojken omhändertogs då av en militärofficer och hamnade till sist på ett sjukhus i Neapel. Den unge pojken, då tonåring, genomled fruktansvärda smärtor men visade stort tålamod och stor värdighet.

Pojken litade på att Guds kärlek ligger bakom allt och därmed förvandlades smärtan till nådemedel. Han offrade sitt eget lidande i förening med Kristi lidande, för att komma andra till godo i Kristi kropps mystiska enhet.

Nunzio Sulprizio dog i Neapel 1836, 19 år gammal. Den 1 december 1963 saligförklarades han av Paulus VI, och nu kommer de två alltså att helgonförklaras på samma dag.
 
Källa: Catholic Herald