71-årig nunna utvisas från Filippinerna


 
Den australiensiska nunnan Patricia Fox, 71, har bott i Filippinerna i 27 år men har nu blivit beordrad att lämna landet.

Utvisningsbeslutet kommer från president Rodrigo Duterte själv och grundar sig i hans ogillande av sr Patricias medverkan i olika demonstrationer och manifestationer, något som han menar strider mot hennes missionärsvisum.

Den filippinska immigrationsbyrån har godkänt utvisningsbeslutet och slagit fast att sr Patricia har brutit mot villkoren för visumet. Man har också beslutat att sätta henne på byråns ”svarta lista”, för att hindra henne från att återvända till landet.

Sr Patricia har under lång tid stått upp för arbetares, bönders och studenters rättigheter i Filippinerna och säger att det är en ordensvigds ansvar att stå på de utsattas och fattigas sida. Hon har också planer på att överklaga beslutet.

Patricia Fox är abbedissa för klosterkommuniteten Our Lady of Sion i Filippinerna. Hon har blivit arresterad vid flera tillfällen tidigare.
 
Källa: abc.net
Foto: Faksimil Youtube