Familjer återförenade med hjälp av Katolska kyrkan i New York


 
Två fäder och två söner från Guatemala och Honduras, som skilts åt enligt de nya amerikanska immigrationslagarna har nu återförenats, tack vare en katolsk välgörenhetsorganisation.

Det var i början av juli som organisationen Catholic Charities, med huvudkontor i Bronx i norra New York city, ordnade en familjeåterförening mellan de två fäderna och deras söner.

Msgr Kevin Sullivan, som är direktor för New Yorks ärkestifts välgörenhetsprogram, sa i en intervju med Catholic News Agency att han hade blandade känslor inför situationen och att frustrationen och vreden inför att barn separeras från sina föräldrar.

Samtidigt, sa han, behöver man också se hoppet och ljuset:
– Även i detta mörker kan vi visa medkänsla och vara välkomnande när det behövs.

Msgr Sullivan säger att han känner stor tacksamhet över att kyrkans välgörenhetsorganisation fick möjlighet att ordna ett möte utanför ramarna och möta familjerna med värme och omtanke istället för med byråkrati.

Det var de federala myndigheterna som bett kyrkan att hjälpa till och Msgr Sullivan klargjorde i intervjun att man genast svarade jakande:
– Vi gör vad vi kan, och om familjer behöver något som vi kan ge dem gör vi det med glädje.

Den 10 juli återförenades så fäderna med sina fyraåriga söner. Då de inte hade någonstans att bo ordnade hjälporganisationen i Bronx ett tillfälligt boende där familjerna nu installerat sig.

De fyraåriga pojkarna har varit åtskilda från sina fäder i 55 dagar och hållits i förvar i Texas.
 
Källa: Catholic New York