50 000 unga pilgrimer till Rom


 
I augusti kommer tio tusentals unga pilgrimer till Rom från hela Italien för att möta påven och förbereda sig för Världsungdomsdagen i Panama i januari.

Ungdomarna kommer från nästan 200 stift i Italien och under den första veckan i augusti kommer de att göra en pilgrimsfärd till fots till Rom. De kommer att följa pilgrimslederna från sina respektive orter för att samlas i Rom lördag 11 och söndag 12 augusti.

Först kommer de unga pilgrimerna att samlas på Circus Maximus på lördagens eftermiddag. På söndagen samlas de på Petersplatsen, dit man väntar omkring 50 000 ungdomar tillsammans med fler än 100 biskopar.

Påve Franciskus kommer att möta pilgrimerna redan på Circus Maximus. På söndagen klockan 11 möter han dem igen för att lyckönska dem på sin pilgrimsfärd till Världsungdomsdagen januari 2019 och välsigna gåvan som de kommer att ta med sig dit, Sankt Damiano och Vår Fru av Loretos krucifix.

Efter Angelus och påvens välsignelse tar sig de unga pilgrimerna tillbaka hem igen.
 
Källa: Vatican News