Den Salige Solanus Casey levde för de fattiga


 
Solanus Casey var en katolsk präst och kapucinermunk som var verksam i USA. Han saligförklarades i november 2017 och firas i kyrkan den 30 juli.

Solanus Casey föddes som Bernard Francis Casey den 25 november 1870 på en gård i Wisconsin. Han hade femton syskon och hans föräldrar var irländska immigranter.

Åtta år gammal drabbades Bernard och flera av hans syskon av den allvarliga barnsjukdomen difteri, två av syskonen dog av sjukdomen och hos Bernard lämnade sjukdomen livslånga spår i röst och tal.

Under sin uppväxt bodde Bernard på många olika platser och han gick bara några få år i skolan. Istället fick han börja arbeta i unga år, både i hemstaten och i Minnesota, och jobbade bland annat som skogshuggare, sjukvårdare och fängelsevakt i statsfängelset i Minnesota.

Som ung drömde Bernard om att gifta sig och skaffa familj, men den flicka han höll kär skickades på internatskola strax efter att han friat till henne. Men det var inte bitterhet över den förlorade kärleken som fick Bernard att söka sig till prästyrket – det var för att han blev vittne till ett mord.

Bernard arbetade då som spårvagnsförare i staden Superior, Wisconsin, och under en av sina turer i de mer förslummade delarna av staden blev han vittne till hur en berusad sjöman knivhögg en kvinna till döds. Det fick honom att omvärdera livet och han kände hur Gud kallade honom till präst.

På grund av sin ringa utbildning hade han svårt att klara av prästseminariet, och fick då rådet att först söka sig till en orden för att kunna bli präst den vägen. Då skulle han kunna bli vad som kallades ”simplex” präst. och som innebar att man blev korrekt prästvigd men enbart fick fira mässa, inte predika offentligt eller ta emot bikt.

Denna form av prästvigning var ovanlig (idag existerar den inte längre), och innebar att man förvisso prästvigdes korrekt men att man hade vissa begränsningar. Man kunde inte ta emot bikt eller predika i mässan.

Bernard Francis Casey sökte sig till kapucinerorden i Detroit, och antogs i januari 1897. Namnet Solanus fick han efter den Helige Franciskus Solanus, spansk missionär i Sydamerika under 1500-talet, bland annat eftersom han i likhet med sin namne älskade att spela fiol.

Den 21 juli 1898 avgav Solanus sina klosterlöften och efter stor möda med studierna blev han till sist prästvigd den 24 juli 1904. Eftersom han inte gjort väl ifrån sig under studierna så blev han vigd just till ”simplex” präst, och sin första mässa firade han den 31 juli samma år.

Under de första tjugo åren som präst tjänade Solanus Casey i staten New York, bland annat i Yonkers. Senare flyttade han till Detroit, där han tog plats i kapucinklostret Saint Bonaventura Monastery. Där tjänstgjorde han till 1945.

Genom åren kom Solanus Casey att få ett mycket gott anseende, och han ansågs vara en mycket inspirerande talare.

Han var också mycket mån om samhällets mest utsatta, dels med välbesökt soppkök, dels med gudstjänster. Varje vecka höll han särskilda gudstjänster för de sjuka. Genom dessa gudstjänster kom han att bli känd för sitt djupa medkännande och för de enastående resultaten av hans själavård.

Sin fiol fortsatte han att spela, om än hellre än bra. Han tyckte mycket om att underhålla sina ordensbröder med irländsk folkmusik. Och när han märkte att hans ordensbröder började skruva på sig ursäktade han sig och begav sig till kapellet, där han fortsatte att spela för den osynlige åhöraren i tabernaklet.

1946 började Solanus hälsa försämras. Han led av eksem över hela kroppen och flyttade till ett liv i avskildhet hos medbröder i Sankt Felix kapucinkloster i Huntington, Indiana. 1956 flyttade han tillbaka till Detroit.

1957 drabbades han av matförgiftning och blev tvungen att bege sig akut till sjukhus. Läkarna upptäckte då att han hade svår psoriasis och även rosfeber. Sjukdomstillståndet var så långt framskridet att man inte kunde behandla det, och den 31 juli 1957 fick han bort. Han sista ord ska ha varit: ”Jag ger min själ till Jesus Kristus”.

En rad mirakulösa tillfrisknanden har tillskrivits fader Solanus Casey och ett decennium efter hans död påbörjades processen mot helgonförklaring. 2017 saligförklarades han av påve Franciskus och han firas den 30 juli.
 
Källa: Franciscan media
 
Den Salige Solanus Casey var känd för sitt engagemang för de sjuka och utsatta. Soppköket var en viktig del av hans och hans bröders verksamhet. Idag följer franciskanerna i Newark, New Jersey, i hans fotspår. Där serveras bland annat denna linssoppa till hungriga och fattiga.