Särkilax kyrka återuppstår efter 400 år


 
Särkilax kyrka var den katolska kristenhetens näst nordligaste kyrka när Finland och Sverige var ett land. Älvarna var gamla tiders farleder, istället för dagens vägar, så kyrkans placering vid Torneälvens strand var medvetet vald för att människorna lätt skulle komma med båt till kyrkan.

Det här berättar eldsjälarna, Jan Tollin och Leif Toorlanen, som har lett bygget av den nya kopian av Särkilaxkyrkan. Med hjälp av ett antal frivilliga så har den nya kyrkan uppförts. ”Särkilax kyrkas vänner” står bakom byggprojektet.

Sommarboende i Tornedalen, paret Lisa Dantoft, ursprungligen från Pajala och skånske Lars-Erik Alsson, Stockholm har varit med och byggt Särkilax kyrka på all sin fritid. Nu på plats för att stolt se sitt mästerverk invigas.

Bygget är uppfört efter ritningar på bland annat gamla kyrkbyggen. Inte ens i Vatikanen, Rom, dit byggarna vänt sig, i jakten på originalritningar på Särkilax kyrka, har man hittat några exakta ritningar.

Därför har man följt ritningar på liknande kyrkobyggnader från samma tidsepok, vilket var vanligt förr när kyrkor uppfördes.

Historien kring Särkilax och kyrkan kan göras lång. I den forskning som bedrivits vid sidan om nya kyrkbygget noteras bl.a. att: ”Under tidiga 1300-talet växte en församling i Torneå vid kusten. Utan att det direkt innebar ett kristnande av älvdalen. Man tolkar församlingsbildingen som ett sätt att utöka ärkestiftets andliga territorium som innebar nya inkomster för kungamakt och kyrka”.

I Tornedalen kom kristendom och hedniska traditioner att leva samtidigt ytterligare en bit in på 1600-talet. Begravningar på hedniskt vis genomfördes på gravfältet i Hietaniemi.

Särkilax församling tros vara en sent medeltida skapelse som man knyter till ärkebiskop Jakob Ulfssons tid som biskop. Exakta uppgifter om den äldsta historien saknas. Det tycks som att tillkomsten av kyrkan och församlingen knyts till år 1480 -1510, då bottenviksområdet blev del av senfeodala riket Sverige.

Martti Nuoriaho t h har lagt ner ett halvt års heltidsjobb på att bygga Särkilax kyrka, timmerman som han är. Visar här sin fru Berit hur han lyckas få till låset på kyrkporten.

En ny Särkilax kyrka ska påminna kommande generationer om händelsen för 400 år sedan. 150 grova timmerstockar nio meter långa har skänkts till bygget av privata skogsägare och skogsbolag.

Konstnären Jussi Taipaleenmäki, som bor utanför Stockholm men har rötter till orten, har skänkt altartavlan.

Över 500 personer kom för att närvara vid invigningen.

Den 29 juli 2018 blev en stor händelse för Tornedalen och dess befolkning. Kardinal Anders Arborelius, biskop i Stockholms katolska stift, kom till Tornedalen för att inviga den nya Särkilax kyrka kom över 500 personer för att närvara vid den historiska händelsen.

Tillsammans med Luleå stifts biskop Åsa Nyström, ortodoxe prästen Bengt Pohjanen, bördig från Tornedalen och Övertorneås församlings kyrkoherde Simo Rundgren klipptes ett blåvitt (finskt) och ett blågult (svenskt) band, då dessa länder var ett och samma under medeltiden.

Ordföranden för Särkilax kyrkas vänner, Jan Tollin, sade i sitt tal att då Särkilax i flera årtionden var en katolsk helgedom var man särskilt glada att kardinal Arborelius kunde delta vid invigningsceremonin.

De tre kyrkliga representanterna samlades kring en gemensam bön. Kardinalen gladdes över att man här i Tornedalen fått en kyrka som idag egentligen inte tillhör någon enskild församling utan här kan alla olika troende samlas.

Välsignat vatten från Torneälven stänktes sedan på den nya kyrkan av bland annat kardinalen Anders Arborelius som välsignade kyrkan i Särkilax. Under välsignelseceremonin gick prästerna runt kyrkan och folket på plats deltog i psalmsången ”Härlig är jorden”.

Kyrkan står nu att beskåda intill väg 99 strax norr om Övertorneå.
 
Text och foto: Jan Gustavsson
 
Läs mer om Särkilax kyrka här.