Snart flest katoliker i Nordirland


 
Inom kanske högst tre år är antalet katoliker större än antalet protestanter i Nordirland. Enligt de senaste beräkningarna är det bara i åldersgruppen 60 år och äldre som andelen protestanter är fler än katoliker.

Eftersom katoliker i Nordirland generellt sett velat se ett samgående med Irland, medan protestanter velat behålla banden till Storbritannien, kommer den ändrade demografin med all sannolikhet påverka den politiska diskussionen, liksom det faktum att Storbritannien är på väg att lämna EU.

Religiöst grundade konflikter har varit en del av Nordirlands historia under lång tid. Perioden från sent 1960-tal fram till 1998 och den så kallade långfredagsöverenskommelsen präglades av mycket våld.

Det händer fortfarande att den våldsamma nutidshistorien gör sig påmind. Bara förra året tvingade hot mot katoliker flera nordirländska familjer att flytta från sina hem.

Mary Lou McDonald, som leder partiet Sinn Féin som är ett nationalistiskt nordirländskt parti som arbetar för ett förenat Irland, sade i ett inslag i BBC att hon välkomnar en diskussion om vad de demografiska förändringarna kan innebära för Irland på sikt:
– Självklart måste unionisterna finna sig i ett helt nytt Irland, så låt oss ha diskussionen, sa Mary Lou McDonald.
 
Källa: Catholic News Agency