Dödsstraff fördöms i ny version av den Katolska katekesen


 
Katolska kyrkan tar helt avstånd från dödsstraff. Påven Franciskus ändrar den katolska katekesen och uppdaterar artikel 2267, enligt ett offentliggörande från Vatikanen.

Tidigare har Kyrkans traditionella lära inte uteslutit att en stat tillgriper dödsstraff ”om detta är den enda möjliga vägen att verksamt försvara mänskligt liv mot en orättmätig angripare” (nr 2267).

Principiellt ansåg både Johannes Paulus II och Benedict XVI att dödsstraffet borde avskaffas, och 2015 förklarade även påve Franciskus att han ställde sig avvisande mot dödsstraffet.

I ett brev till den Internationella kommissionen mot dödsstraff betonade han att man generellt inte kan förfoga över andras liv, och att inte heller en mördare förlorar sitt människovärde. Att döda en människa kan bara rättfärdigas om det är följden av ett rättfärdigt försvar mot en angripare, något som aldrig stämmer in på avrättningen av en fånge.
 
Källa: Catholic News Agency