Terrorgrupp vandaliserade katolsk kyrka


 
En terrorgrupp har vandaliserat en katolsk kyrka i Limavady i Nordirland med antikatolsk graffiti.

Msgr Bryan McCannny, kyrkoherde i St Mary’s, säger i en intervju i BBC News NI att man inte haft sådana problem tidigare:
– Förutom några mindre problem för fem, sex är sedan är det här helt nytt för oss. Församlingsborna är djupt upprörda. Det är verkligen deprimerande att sådant här händer nu när vi borde glädja oss åt freden.

Graffitin, som målats på väggar och kyrkporten och på ett stort krucifix utanför kyrkan, innehöll militanta slogans från grupperna UDA och UFF.

UDA, The Ulster Defence Association, är en vigilanteorganisation som bildades 1971 och UFF, Ulster Freedom Fighters, är deras militära gren.

I Storbritannien räknas UDA som en terroristorganisation, och från sent 1960-tal till 2007 genomförde gruppen mer än 250 mord, varav de flesta offren var katolska civila.

Msgr McCanny säger att man under de senaste veckorna sett en ökning av liknande graffiti och att det hela nu måste kvävas i sin linda:
– Limavady har alltid varit en stad där vi respekterar varandra. Vi vill inte att det ska förstöras.

Polisen utreder händelsen som ett religiöst hatbrott.
 
Källa: Catholic News Agency
Foto: Public domain