Argentina: Ny abortlagstiftning splittrar läkarkåren


 
Inför en omröstning om abort i den argentinska senaten denna vecka har provinsen Tucumán förklarat sig vara pro-life. Även ett hundratal läkare samlades nyligen i Buenos Aires i protest mot den planerade abortlagen.

Den planerade abortlagstiftningen i Argentina, som kommer att tas upp av de 72 senatsledamöterna den 8 augusti, delar landets befolkning i två läger och även i allt högre grad läkarkåren. Hundratals läkare har arrangerat protester mot abort utanför presidentpalatset i huvudstaden.

Lagförslaget gäller legalisering av abort fram till den 14:e graviditetsveckan. Flickor under 16 år skall kunna få abort utan att behöva informera sina föräldrar. Vårdpersonal skall kunna åberopa samvetsfrihet men inte hela avdelningar eller mottagningar.

Även om gruppen Doctors for Life endast har runt 1 000 medlemmar, en liten andel av landets läkare, har deras protester mot legalisering av abort lett till märkbara debatter inom läkarkåren.

Ledare för den argentinska läkarföreningen har dock godkänt lagförslaget, som passerat representanthuset med mycket knapp marginal. De argumenterar att det skulle bidra till att minska dödsfallen bland de uppskattningsvis 400 000 till 500 000 kvinnor som gör illegala aborter varje år.

Landets medicinska akademi avvisar dock lagstiftningen och fastslår i ett uttalande att människans liv börjar vid befruktningen och att ”förstöra ett mänskligt embryo betyder att förhindra att en människa föds”.

En del privata sjukhus vänder sig mot att lagen endast tillåter enskilda läkare att välja bort aborter, inte hela avdelningar eller sjukhus. Argentinas läkarförening för gynekologer och obstetriker uttrycker oro för att läkare, som vägrar att utföra aborter på grund av moraliska skäl, skulle kunna drabbas av yrkesdiskriminering.

Registrering av samvetsfrihet kommer att kunna bli en slags ”svartlistning” så att sjukhus kan undvika att anställa dem, tror kritikerna.

Deklarationen för livet, som kungjorts av ledande politiker i Tucumán, en av 23 provinser i Argentina, är symbolisk, eftersom abort kommer att bli lagligt i hela landet om lagen bekräftas av senaten.

Juristen Sandra Mendoza, som hjälpte till att introducera deklarationen, betonade dock att orden speglar övertygelsen hos majoriteten av befolkningen i Tucumán:
– Argumentet för abort, som kallas ”rätt att välja” är felaktigt. Det säger ingenting om rätt till livet för den som utvecklas i livmodern. Ideologin till förmån för abort försöker plantera idén om att endast en person existerar, när vetenskap bekräftar att det rör sig om två, säger hon.

Argentina tillåter för närvarande endast abort i fall av våldtäkt eller risk för kvinnans hälsa. Olagliga aborter kan leda till fyra års fängelse för både kvinnan och läkaren. I Latinamerika är abort tillåten i Uruguay, Kuba och Mexikos huvudstad Mexico City.
 
Källa: Respekt