Dödshjälp till demenssjuka väcker kritik hos läkare

Sedan Nederländernas lagstiftning om dödshjälp kommit att omfatta även dementa har 220 läkare i landet klargjort i en skrivelse att de är emot att bevilja dödshjälp för demenssjuka patienter.

Även läkare som i andra fall är positiva till eutanasi är emot dödshjälp för dementa eftersom patienterna inte alltid själva är medvetna om att de bett om det.

Sedan lagen ändrades i december 2015 behövs inte längre patientens samtycke till dödshjälp. Sedan dess har flera svårt demenssjuka patienter beviljats läkarassisterat självmord, varav en av dem fick hållas fast vid själva injiceringen av det dödliga medlet.

Patienten hade glömt sin tidigare önskan att dö och ville ändra sig, men den ansvariga läkaren och de anhöriga slutförde eutanasin.

431 av de drygt 7 000 som fick dödshjälp i landet 2015 aldrig hade uppgett någon önskan om att få dö i förtid, utan helt enkelt registrerats i statistiken som ”livsavslut utan begäran”. Hur många av dessa som var dementa framgår inte av statistiken.
 
Källa: Respekt