Alltfler belgiska fall av dödshjälp


 
En ny rapport från den belgiska regeringen visar att tre barn i Belgien fick dödshjälp under 2016 och 2017. I alla tre fallen led barnen av obotliga sjukdomstillstånd.

Dödshjälp infördes i Belgien 2003. Sedan 2014 har det varit lagligt att också ge dödshjälp till barn.

2016 dog 2 028 personer efter att ha fått dödshjälp och 2017 dog 2 309 personer. Det innebär en ökning med 13 procent per år.

De flesta som ansökt om och fått dödshjälp är mellan 60 och 89 år gamla.

Den huvudsakliga orsaken till att personer ansöker om dödshjälp är cancer. I 710 av fallen under 2016 och 2017 har dock patienterna ansökt om dödshjälp för problem med nedsatt syn och inkontinens.

77 personer har fått dödshjälp för psykiska problem.

Under samma tid gavs dödshjälp till 19 unga människor, mellan 18 och 29 år.

Antalet personer som begärt och fått dödshjälp i hemmet har också ökat under de senaste åren.

När Belgien klubbade lagen om dödshjälp för barn blev reaktionerna starka. Manfred Lutz, överläkare på Alexanier Infirmary i Köln, Tyskland, beskrev beslutet som dramatiskt och sa då:
– Det innebär verkligen att handikappade barn helt enkelt kan ”undanröjas”, så att samhället inte behöver belastas av dem.

Lutz sa också att beslutet var inhumant och en återgång till rent barbari.
 
Källa: Catholic News Agency