Nej till legalisering av abort i Argentina


 
Det blev nej till legalisering av abort i Argentina. Omröstningen skedde den 8 augusti och efter en debatt som pågick till sent på natten röstades förslaget till sist ner.

Lagförslaget gällde legalisering av abort fram till den 14:e graviditetsveckan. Flickor under 16 år skulle kunna få abort utan att behöva informera sina föräldrar, och vårdpersonal skulle kunna åberopa samvetsfrihet men inte hela avdelningar eller mottagningar.

Förslaget röstades mycket knappt igenom i representanthuset den 14 juni efter en lång kampanj, där ja-sidan stöddes av bland annat Human Rights Watch och Amnesty International. President Mauricio Macri hade dessutom lovat att underteckna lagförslaget om det skulle gå igenom senaten, trots att han själv är emot abort.

Den deklaration för livet, som kungjorts av ledande politiker i Tucumán, en av Argentinas 23 provinser, var enbart symbolisk, eftersom abort skulle ha blivit lagligt i hela landet om lagen hade bekräftas av senaten.

Juristen Sandra Mendoza, som hjälpte till att introducera deklarationen, betonade dock att orden speglar övertygelsen hos majoriteten av befolkningen i Tucumán:
– Argumentet för abort, som kallas ”rätt att välja” är felaktigt. Det säger ingenting om rätt till livet för den som utvecklas i livmodern. Ideologin till förmån för abort försöker plantera idén om att endast en person existerar, när vetenskap bekräftar att det rör sig om två.

Argentina tillåter även fortsättningsvis abort i fall av våldtäkt, om fostret har svåra avvikelser eller vid risk för kvinnans hälsa.
 
Källa: Respekt