Allt fler väljer att föda barn med Downs syndrom


 
Alltfler danska kvinnor, som får veta att de väntar ett barn med Downs syndrom, väljer att föda barnet. Det visar nya siffror från det danska cytogenetiska centralregistret.

2017 valde 13 kvinnor att fortsätta sin graviditet, trots att det ofödda barnet hade diagnosticerats med Downs syndrom. Det är det högsta antalet sedan 2004, då screening för Downs syndrom blev ett permanent erbjudande till alla gravida kvinnor.

Under 2014 och 2015 valde endast två kvinnor att föda sina barn, och under 2016 steg antalet till nio.

Olav Bjørn Petersen, läkare vid den gynekologiska obstretikavdelningen vid Århus Universitetssjukhus, tror att bättre information till gravida kvinnor kan vara en av orsakerna:
– Det är svårt att säga något säkert utan att prata med kvinnorna men under de senaste fyra åren har vi haft ett gott och närmare samarbete med olika föreningar. Idag kan till exempel gravida kvinnor, och deras partner, besöka familjer med bDowns innan de beslutar sig, säger han till den danska tidningen B.T.

2015 visade en studie av Epinion för DR, Danmarks radio, att 7 av 10 ville välja bort barn med Downs syndrom eftersom de trodde att barnet inte skulle ha ett värdigt liv.

Mycket har hänt sedan dess, säger Grete Fält-Hansen, vice ordförande i Downs syndromförbundet i Danmark:
– Tidigare såg vi ett mycket ensidigt fokus på hur barnen riskerar att drabbas, till exempel av hjärtsvikt. Men idag är diskussionen mer nyanserad och vi har fått en uppdatering av den information som ges till gifta par, till exempel att även den som har Downs syndrom kan leva ett självständigt liv av hög kvalitet.

En annan tänkbar orsak kan vara att par som haft svårt att bli gravida är mer benägna att behålla barnet, menar Grete Fält-Hansen.

Hon poängterar att förbundets mål inte nödvändigtvis är en ökning av antalet barn med Downs syndrom:
– Vårt fokus är att se till att gravida kvinnor och par får mångsidig information så att valet är deras eget och inte samhällets, säger Grete Fält-Hansen.

 
Källa: B.T Nyheder
Foto: The Photographer via Wikimedia Commons