Kritiserat förslag om abort i Queensland, Australien


 
I Queensland, Australien, har politikerna lagt fram ett förslag som tillåter abort fram till graviditetsvecka 22 och hela graviditeten ut, om två läkare oberoende av varandra ger sitt tillstånd.

Ärkebiskop Mark Coleridge i Brisbane uppmanar nu parlamentsledamöterna att se bortom slitna ideologier och försåtliga floskler när de tar ställning:
– När man talar om abort talar man om två liv – moderns och barnets. Och båda är lika viktiga, säger ärkebiskopen i en intervju i stiftets tidning The Catholic Leader.

Ärkebiskopen menar att det är viktigt att tala om kvinnans rättigheter, men också om de ofödda barnens:
– Eller har de ingen mänsklig status överhuvudtaget?

I Queensland är abort idag tillåtet om en läkare intygar att en kvinnas fysiska eller psykiska hälsa kan vara i allvarlig fara.Det nya förslaget skulle, om det går igenom, göra abort lagligt till och med vecka 22 i graviditeten, och abort under hela graviditeten om två, av varandra oberoende läkare, tillåter det.

Förslaget skulle också innebära ett förbud mot demonstranter att komma närmare en abortklinik än 150 meter.

Det nya förslaget kommer att läggas fram under augusti. Det är dock osäkert om det kommer att få gehör i parlamentet, enligt lokala medier.

Motståndarna hävdar att förslaget presenteras som en hälsofaktor, men att det i själva verket handlar om moral:
– Det handlar inte om hälsa, Det är i allt väsentligt en moralisk fråga som rör hela samhället eftersom det berör frågorna om liv och död, säger ärkebiskop Coleridge.

Han menar vidare att de parlamentsledamöter som röstar ja till förslaget bör kunna förklara varför barn, som levt i moderlivet en hel graviditet och snart ska födas, ska kunna aborteras när ingens liv är i fara.

Ärkebiskopen säger också att många kvinnor som väljer abort gör det av desperation, för att de inte ser någon annan utväg. Han är starkt kritisk till abortförespråkarna inte erbjuder några andra val än abort.
 
Källa: Catholic News Agency