Könsselektiva aborter ett problem i Australien


 
Könsselektiva aborter har blivit ett problem i Australien, där vissa etniska grupper väljer att abortera flickfoster. Det har lett till att betydligt fler pojkar än flickor fötts i delstaten Victoria de senaste åren.

Det naturliga förhållandet i hela världen är 105 pojkar födda för varje 100 flickor, men en studie, som publicerats i facktidskriften International Journal of Epidemiology (doi.org/10.1093/ije/dyy148), visar att siffran för pojkar under åren 1999 – 2015 var 108 och 109 för mammor födda i Indien och Kina i delstaten Victoria.

Forskningsledaren Kristina Edvardsson från La Trobe-universitetet i Victoria säger att andelen pojkar är större än förväntat:
– När vi jämförde registrerade födda hos alla första generationens invandrare med dem födda av australiensiska mammor, fann vi att antalet pojkar bland indiska och kinesiska mammor var högst under den senaste femårsperioden med 122 och 125 pojkar för 100 flickor, om mamman redan hade två eller fler barn.

Lagstiftningen i delstaten Victoria förbjuder könsselektiva aborter men aborterna fortsätter ändå.
– Vi tror att vissa kvinnor gör abort efter att ha fått reda på att de väntar en flicka och i andra fall reser de utomlands för att få tillgång till icke-medicinsk könsselektion med hjälp av provrörsbefruktning. Vi vet även att australiensiska kvinnor och män ibland väljer att resa utomlands för könsselektion, men det vi kan se från fördelningen i denna grupp är att det inte väger mot något kön. Vi har inga bevis för att läkare tillåter detta i Victoria.

Att fler pojkar än flickor får födas har konsekvenser för både enskilda och för samhället i stort, enligt Kristina Edvardsson.
– Ett överskott av män på äktenskapsmarknaden är en av de mest debatterade samhälleliga konsekvenserna. Men de sociala, kulturella och ekonomiska konsekvenserna för det australiensiska samhället bör undersökas, säger hon.

Hon menar att beslutsfattare bör identifiera tecken på könsdiskriminering vid graviditet och förlossning och stärka insatser för att främja jämställdhet.

Enligt Kristina Edvardsson är könsselektion inte unikt för Australien. Liknande studier har hittat könsselektion bland vissa invandrare i höginkomstländer som USA, Kanada och Storbritannien.

Nyligen blev ett nytt sorts blodprov tillgängligt som kan ta reda på barnets kön så tidigt som i tionde graviditetsveckan.
– Det finns en oro att testet kommer att öka antalet aborter pga. könsselektion ytterligare. Jag tycker att det är viktigt att detta övervakas, eftersom våra uppgifter visar att könsselektion fortsätter i vissa invandrargrupper i Victoria, oavsett lagstiftning, säger Kristina Edvardsson.
 
Källa: Respekt