Övergreppen i Pennsylvania: Heliga Stolen svarar


 
Efter rapporten från Pennsylvania, som kom tidigare i veckan om sexuella övergrepp på minderåriga, uttalar sig nu Heliga Stolens presstalesman Greg Burke.

I ett pressmeddelande skriver Greg Burke:
– Vad gäller rapporten som offentliggjordes i Pennsylvania i veckan finns det två ord som uttrycker de känslor som uppstår inför dessa hemska brott: skam och sorg. Heliga Stolen ser på det arbete som utförs av Pennsylvanias domstol med stort allvar liksom på rapporten som den har producerat. Heliga Stolen fördömer otvetydigt sexuella övergrepp på minderåriga.

Rapporten spänner över 70 år och är, enligt Heliga Stolen, ett förräderi av förtroendet hos offren som blev bestulna på sin värdighet och tilltro.
– Kyrkan måste lära sig av sin förflutnas svåra läxa, och både förövaren och de som tillåter att övergrepp inträffar måste stå till svars, säger Greg Burke.

Merparten av fallen i rapporten handlar om övergrepp före början av 2000-talet.
– Då ytterst få fall hittats efter 2002 är domstolens slutsatser förenliga med tidigare studier som visar att katolska kyrkans reformer i USA drastiskt minskade förekomsten av prästers övergrepp på minderåriga, säger Greg Burke.

Heliga Stolen uppmuntrar till fortsatt reformarbete och vaksamhet på alla nivåer i den katolska kyrkan, för att bidra till att skydda minderåriga och utsatta vuxna. Heliga Stolen vill också understryka behovet av att följa civilrätten, inklusive att det är obligatoriskt att rapportera om övergrepp.

Greg Burke förklarar att påven mycket väl förstår hur dessa brott kan skaka de troendes tro och själ, och han upprepar uppmaningen att skapa en säker miljö för minderåriga och utsatta vuxna i kyrkan och i hela samhället:
– Offren ska veta att påven är på deras sida. De som har lidit är hans prioritet, och kyrkan vill lyssna på dem för att utrota denna tragiska fasa som förstör de oskyldigas liv, säger Greg Burke.
 
Källa: Vatican News
Foto: Agência Brasil via Wikimedia Commons/em>