Schweiz utvidgar läkarassisterat självmord


 
Schweiz möjliggör nu läkarassisterat självmord för ”outhärdligt lidande”, och inte bara för döende patienter. Landets största läkarförening är kritisk och varnar för tolkningsproblem.

Efter flera månaders samråd publicerade den schweiziska akademin för medicinsk vetenskap i juni nya direktiv för vård vid livets slutskede med målet att göra de ursprungliga riktlinjerna från 2004 mer flexibla. Ständerrådet, ett av parlamentets två kamrar, godkände kort därefter de nya direktiven med 41 röster för, en emot och två nedlagda röster.

Hittills har läkare bara kunnat skriva ut dödliga läkemedel till patienter som varit döende. I direktiven har kriteriet ”livets slut” ersatts med ”outhärdligt lidande på grund av symtom på sjukdom och/eller funktionsbegränsningar”.

Beslutet har kritiserats av Schweiz största läkarförening, Fédération des Médecins Suisses, med över 40 000 medlemmar. Föreningen har egna etiska kriterier för läkarassisterat självmord, vilka är mer restriktiva än vetenskapsakademins riktlinjer:
– Begreppet är vagt, och det kan leda till tolkningsproblem inför etikkommissionen. Det här är särskilt problematiskt för ett så viktigt beslut eftersom det inte går att ändra, säger läkarföreningens ordförande Jürg Schlup.

Ännu har det inte beslutats om även läkarföreningen kommer att göra om sina riktlinjer.
– Vi kommer noggrant att undersöka frågan innan vi tar ställning. Det kommer att ta flera månader, säger Jürg Schlup.

Samia Hurst, som var med att utarbeta de nya riktlinjerna, medger att begreppet ”outhärdligt lidande” är subjektivt:
– Det beror på läkarens bedömning. Grundat på patientens sjukdomshistoria och efter upprepade samtal måste läkaren vara övertygad om att lidandet är outhärdligt. Oavsett slutsatsen, behåller läkaren hur som helst rätten att vägra att assistera vid självmord. Han eller hon har fortfarande friheten att göra det.

Samia Hurst menar dock att ingen kan tvingas mot sin vilja.
 
Källa: Respekt