Fler aborter vid hjärtfel i Danmark


 
I Danmark föds allt färre barn med medfödda hjärtfel, eftersom allt fler aborteras efter fosterdiagnostik, trots att många av tillstånden kan korrigeras. Det visar en ny studie.

Enligt studien, som publicerats i facktidskriften JAMA Cardiology (doi:10.1001/jamacardio.2018.2009), ökade antalet aborter på foster med allvarliga medfödda hjärtfel i Danmark från 0,6 procent 1996 till 39,1 procent 2013.

Danmark började erbjuda gratis, avancerad fosterdiagnostik till alla gravida kvinnor 2004 och har redan gjort sig känt för det höga antalet aborter pga. Downs syndrom.

Under studiens tidsperiod ökade andelen allvarliga medfödda hjärtfel som upptäcktes redan under graviditeten från 4,5 procent till 71 procent.

Att många av avvikelserna går att korrigera, och att fosterdiagnostik rent av kan förbättra resultaten för kirurgiska ingrepp eller möjliggöra planering av palliativ vård, gör uppgifterna än mer tragiska, säger Hani Najm, läkare vid sjukhuset Cleveland Clinic i Ohio till nyhetstjänsten Medpage Today:
– Vi har blivit så bra på att behandla dessa komplexa hjärttillstånd och vi har mycket bra resultat med en dödlighet på omkring en procent, i vissa fall beror det på sjukdomsbilden. Vi har kommit långt i hur vi behandlar dessa barn.

Kostnaderna för att behandla ett barn med allvarligt medfött hjärtfel är höga, säger barnläkaren Alexander A. Kon. Därför upplever föräldrar vilkas foster blir diagnosticerat med allvarligt, medfött hjärtfel antingen medvetet eller omedvetet press att göra abort, menar han:
– Dessutom kan föräldrar som väljer att fortsätta en sådan graviditet uppleva medveten eller omedveten kritik från vårdpersonal, som anser att abort är mer fördelaktigt ur det allmänna kostnadsperspektivet.

Han varnar också för att ”patienter i minoritetsgrupper kan uppleva större press att göra abort i en sådan situation. Han skriver också att föräldrar i grupper med sämre socio-ekonomisk bakgrund har sämre tillgång till den vård som behövs för barn med hjärtsjukdom, och kan därför känna sig pressade till abort.
 
Källa:Respekt