F d nuntien Viganò riktar anklagelser mot påven


 
I ett elva sidor långt brev anklagar den före detta nuntien i Washington DC, ärkebiskop Carlo Maria Viganò, påven för att ha känt till och mörkat kardinal Theodore McCarricks övergrepp.

Ärkebiskop Viganò skriver också att han själv regelbundet rapporterat om övergreppen till Vatikanen ända från 2006, men att det dröjde till 2010 innan några åtgärder vidtogs. Påve Benedict förbjöd då McCarrick att resa och framträda offentligt.

Viganò uppger att han själv informerade Franciskus om sanktionerna 2013, men att Franciskus valde att häva dem. Istället valde han, enligt Viganò, att skydda McCarrick och utsåg honom till en av sina närmaste rådgivare i samband med kardinalsutnämningar.

Att ärkebiskop Viganò skriver detta brev först nu beror, enligt hans egen utsago, på att hans samvete inte längre tillåter honom att tiga om det han vet. Han säger att han vill att sanningen ska bli känd, och att korruptionen har nått ända till kyrkans högsta ledning.

Påven har hittills avböjt att kommentera ärkebiskop Viganòs brev och har sagt att var och en själv bör läsa brevet och dra sina egna slutsatser.

Kardinal Anders Arborelius säger att det är svårt för en utomstående att spekulera i anklagelserna som den förre nuntien framfört.
– En sak kan man kanske ha i åtanke i det här sammanhanget: det är inte alltid lätt att veta vilken information som verkligen når fram till påven. Detta blev ju tydligt när det gäller påvens kännedom om omfattningen av övergreppen i Chile, säger han.

Det viktiga är nu att alla inom kyrkan hjälps åt för att gå till botten med de förfärliga övergreppen som skett och ser till så att de aldrig upprepas, fortsätter kardinalen:
– Det ska inte vara möjligt att begå sexuella övergrepp utan att man ställs till svars för sina brott, vare sig man är präst, biskop eller kardinal. Påven har själv medgivit att det finns risker att ”klerikalismen” kan förhindra att man på allvar tar itu med problemen. Därför kan det nog komma ytterligare åtgärder för att bekämpa tystnadskulturen som fortfarande kan prägla kyrkliga miljöer.

Ärkebiskop Viganò är känd som en av påve Franciskus hårdaste kritiker, inte minst när det gäller Franciskus förhållningssätt till homosexuella. Viganò anser att övergreppsskandalerna bottnar i att en liten homosexuell klick inom kyrkan har tillskansat sig för stor makt och han kräver nu att påven avgår.
 
Källor: Catholic News Agency, EWTN
Foto: Public domain