Är vårdpersonal skyldig att vårda ebolapatienter?


 
Frågan om huvurida vårdpersonal måste behandla ebolapatienter har blivit särskilt aktuell de senaste åren. De upprepade utbrotten av ebola i Väst- och Centralafrika som resulterat i hög dödlighet bland vårdpersonal.

I den nordliga Kivuregionen i Demokratiska republiken Kongo har 105 fall av ebola bekräftats i det senaste utbrottet. Principen att ge behandling till de patienter med mest akuta behov väger tungt.

När det gäller ebola och liknande sjukdomar riskerar läkare dock sina liv. Det gäller i särskilt hög grad vid dåliga arbetsförhållanden.

Läkaren Sheikh Umar Khan, virolog från Sierra Leone, dog i juli 2014 efter att ha behandlat över 100 patienter med ebola. Han arbetade i storstaden Kenema i östra Sierra Leone. Khan var bara en av hundratals inom vården som dog av sjukdomen under den treåriga västafrikanska ebolaepidemin.

Under denna epidemi var risken för sjukvårdspersonal att smittas med ebola mellan 21 och 32 gånger högre än för andra.

I en ny studie i Journal of Medical Ethics (doi.org/10.1136/medethics-2017-104479) sammanfattas vad 220 vårdanställda och 252 med andra yrken från Republiken Guinea i Västafrika anser om vårdpersonals plikt att behandla ebolapatienter.

Studien visar att nästan hälften (47 procent) inte ser vårdplikten som absolut. Den beror snarare på faktorer som arbetsförhållanden och familjeansvar. En av fyra (23 procent) menar att vårdpersonal inte alls har någon skyldighet att ge vård.
 
Källa: Respekt