Det värnlösa barnet omfattas inte av yttrandefriheten