Katolska kyrkan i Nebraska skakas av sexskandaler


 
Nu skakas det katolska stiftet i Lincoln, Nebraska, av anklagelser om sexuella övergrepp. Stiftet, som är ett av USA:s mest konservativa katolska stift, brister i öppenhet enligt kritikerna.

Ända sedan avslöjandena om pedofilskandalerna i Boston 2002 har de amerikanska kyrkorna varje år rapporterat om förekomsten av sexuella missförhållanden i respektive stift. Men det katolska stiftet i Lincoln, Nebraska, har vägrat.

Att alla kyrkor årligen skulle rapportera om övergrepp och andra sexuella missförhållandena var en av de viktigaste reformerna i samband med pedofilskandalerna i Boston. Genom dessa ville man granska och komma till rätta med eventuella övergrepp, och förebygga nya.

Ledningen för Lincolns katolska stift kallade de årliga rapporterna för meningslösa. Man menade att de syftade till att misstänkliggöra präster och ordensvigda.

Nu menar kritikerna att stiftet får betala för sin vägran att ändra rutinerna och bli mer transparenta. De senaste veckorna har flera anklagelser kommit om sexuella övergrepp begångna av präster i Nebraska. Enligt uppgifter som inkommit till Nebraskas åklagarmyndighet har en biskop känt till åtminstone två anklagelser mot präster.

Förvärrat situationen

Rachel Pakora, som är medlem av den katolska gruppen Call to Action, säger till The Associated Press att den tysthetskultur som råder i stiftet kan ha förvärrat situationen och underlättat för pedofilpräster att begå övergrepp:
– Även om rapporterna inte hade avslöjat något (vilket jag tror att de hade), så hade det ändå visat en vilja till öppenhet.

Åklagarmyndigheten har talat med minst två personer som säger sig ha utsatts för övergrepp, och uppmanar nu andra att träda fram. Polisen i Lincoln utreder också en präst som anklagats för att ha en ”känslomässigt olämplig relation av icke-sexuell natur” med en 19-årig man som varit ministrant.

Skandalen briserar mitt i anklagelserna om att påve Franciskus hjälpte till att mörka anklagelserna mot kardinal McCarrick i Washington DC, och avslöjandena om fler än 1000 barn som utsatts för övergrepp i Pennsylvania.

Många av de nya anklagelserna i Lincoln fokuserar på den 71-årige fader James Benton. Han gick i pension 2017, men enligt vittnesmål ska kyrkoledarna ha känt till anklagelserna mot honom i minst 15 år.

James Benton anklagas av två män (den ene prästens egen nevö), som säger sig ha blivit sexuellt utnyttjade av prästen i början av 1990-talet då de var i tioårsåldern.

Brustit i öppenhet

Anklagelser riktas också mot monsignore Leonard Kalin, tidigare anställd vid Newmancentret på Nebraskas universitet. Kalin arbetade på universitet mellan 1970 och 1998 avled 2008. Han anklagas för att ha gjort närmanden mot flera seminarister i mitten av 1990-talet.

En av de tidigare seminaristerna, Wei Hsien Wan, säger sig ha rapporterat Kalin vid två tillfällen, till stiftets dåvarande biskop. Vid andra tillfället inskränkte biskopen Kalins befogenheter något men gick i övrigt inte vidare med anklagelserna. Wan menar att stiftet har brustit vad gäller öppenheten.

Lincolns katolska stift är ett av USA:s mest konservativa, något som visat sig bland annat i stiftets vägran att låta kvinnor ministrera. Den överväldigande majoriteten av de katolska kyrkorna har tillåtit kvinnliga ministranter sedan Vatikanen möjliggjorde det i mitten av 1990-talet.
 
Källa: Crux