Telemann – produktiv som få


 
Georg Philipp Telemann har komponerat minst 1 900 kyrkokantater – Bach bara drygt 200! Dessutom skrev Telemann 46 passioner, en för varje år under hans 46-åriga tid som musikansvarig i Hamburgs kyrkor.

Och hans musik är bra, den är annorlunda än Bachs men inte fördenskull sämre. Han hade bara oturen att ingen återuppväckte hans kyrkomusik, så som Mendelssohn gav nytt liv åt Bach på 1800-talet.

I en budgetutgåva på åtta CD finns nu ett urval ur Telemanns kyrkomusik tillgängligt. Tyska skivmärket Hänssler har slagit samman inspelningar med olika solister och genomgående kören Collegium vocale Siegen under Ulrich Stötzel och presenterar kantater, tillfällighetsmusik och en av Telemanns passioner i en kassett.

Telemann skrev oavbrutet, hela hans produktion omfattar nästan 4 000 verk. Han komponerar sin kyrkomusik barockt, med praktfulla blåsare och slagverk när så skall vara, och han skapar helt underbara, nästan romantiska melodier av stor skönhet när det passar – till exempel den ljuvliga sopranarian i kantaten ”Ich weiss, dass mein Erlöser lebt” (Jag vet att min förlossare lever) för Annandag Påsk.

Matteuspassionen från 1746, en av de 46 – bara hälften av dem är bevarade – är betydligt kortare än till exempel Bachs. Telemanns passioner framfördes i huvudgudstjänsten på söndagen, före och efter predikan, och tar bara 80 – 100 minuter. Att jämföra med Bachs, som sjöngs på vespergudstjänsten på Långfredagskvällen och tar runt två timmar.

Lyssna gärna till Telemanns kantater och hans mustiga, sinnliga, harmoniska och melodiglada tolkningar av religiösa texter. Inte som Bach, men på samma nivå!
 
Kaj Engelhart
 
Georg Philipp Telemann
Sacred Music
Solister, Collegium vocale Siegen, olika orkestrar, dir. Ulrich Stötzel
Hänssler Classics PH17014 (Naxos)