Religionsfriheten hotas världen över


 
Religionsfriheten är hotad i många delar av världen, visar en årlig rapport från en EU-grupp. Rapporten understryker vikten av att skydda religionsfriheten, särskilt i utvecklingsländerna.

Rapporten kommer från EU:s interna grupp för religionsfrihet och religiös tolerans, European Parliament Intergroup on Freedom of Religion or Belief and Religious Tolerance. 34 länder har granskats, och i 19 av dessa fann man allvarliga hot mot religionsfriheten.

Bland de länder där hoten är som störst finns Afghanistan, Centralafrikanska republiken, Kina, Nordkorea, Egypten, Iran, Irak, Saudiarabien, Myanmar, Nigeria och Libyen.

I rapporten noterar man också att det i flera länder finns lagar mot konversion. Det gäller exempelvis Indien, där det är förbjudet att konvertera från majoritetsreligionen hinduism till minoritetsreligioner såsom kristendom eller islam.

Rapporten rekommenderar att EU bör insistera på att skydda de icke-hinduiska grupperna i Indien, så att de tillåts praktisera sin religion.

Man rekommenderar också EU att arbeta mot hädelselagen i Pakistan:
– Minst 19 personer sitter i dödscell i Pakistan, som ett resultat av hädelselagarna och många fler avtjänar fänglélsestraff, skriver man.

På grund av lagen om hädelse har 71 personer, många av dem kristna, dödats i Pakistan sedan 1990.
 
Källa: Catholic News Agency