Påven: ”Flyktingmottagandet måste vara förnuftigt”

Bitte Assarmo
Bitte Assarmo, chefredaktör
 
I skrivande stund vet vi inte hur Sverige ska regeras efter valet och det är fortfarande frågetecknen som dominerar. Många undrar om den traditionella blockpolitiken ska stå fast, eller om denna nu ska begravas, som bland annat flera socialdemokratiska företrädare har uttryckt önskemål om.

Oron är också stor för att Sverigedemokraterna, som ökade mest av alla partier, ska få mer inflytande. Framför allt finns en oro för att partiets syn på flyktingmottagandet ska ”smitta av sig” på de andra partierna.

Många, inte minst troende kristna, hävdar dessutom att så redan skett, efter den rödgröna regeringens åtstramning av flyktingmottagandet de senaste åren.

Men att politikerna nu stramar åt flyktingmottagandet behöver inte nödvändigtvis vara ett tecken på främlingsfientlighet. Det kan tvärtom vara ett tecken på ansvarstagande. Det uttryckte påve Franciskus då han höll presskonferens på planet från Irland efter sitt besök där i slutet av augusti.

Påven sa att medan bibeln förvisso föreskriver att man ska välkomna främlingen så ska det inte handla om vilket mottagande som helst utan om ett förnuftigt mottagande. Och det gäller hela Europa, poängterade påven:
– När insåg jag vikten av denna förnuftiga inställning? Vid attacken i Zaventem [Belgien]: ungdomarna, gerillan som gjorde attentatet i Zaventem var belgare, men barn till invandrare som inte var integrerade, utan de var uppvuxna i ghetto. De hade inte integrerats. Därför betonade jag det här, det är viktigt.

Påven sa samma sak efter sitt besök i Sverige 2016. Då han fick frågan om vad han ansåg om att den svenska regeringen börjat iaktta en mer strikt asylpolitik svarade han att han inte såg det som egoistiskt:
– Det är inte humant att stänga dörrarna och att stänga gränserna. På lång sikt får man betala för det, också politiskt. Men man kan också tvingas betala politiskt om man är oförsiktig och tar emot fler än man kan integrera, sa påven då.

Det vidhåller han även idag, två år senare. Och han menar att Sverige har stött på problem just i den frågan. Därför välkomnar han ett mer försiktigt mottagande:
– Försiktighet är de styrandes dygd. Jag har även tidigare talat om vikten av en befolknings försiktighet vad gäller antal flyktingar och möjligheter till integration. När en befolkning har möjlighet till att ta emot men inte till att integrera, är det bättre att inte ta emot. Det är en fråga om försiktighet. Jag tror att det här är dialogens ömma punkt idag i Europa. Vi måste fortsätta att prata: det finns lösningar, sa påven.