Schweiz: De äldre vill leva – inte dö


 
De äldre i Schweiz vill leva, inte dö. Det visar en undersökning som gjorts på vårdhem i Schweiz.

Detta är den första undersökningen om hur de äldre på vårdhemmen ser på livet och döden. Frågan har blivit relevant i samband med debatten om assisterat självmord i Schweiz, och om den stigande förväntade livslängden.

Resultatet av undersökningen blev en överraskning för forskarna, då det visar sig att 4 av 5 av de tillfrågade önskar leva.
– I motsats till andra undersökningar bland äldre som bor på sjukhus eller hemma anser sig boende på vårdhem åtnjuta god hälsa, få stöd av personalen, och känner sig inte som en börda för sina anhöriga, säger studieförfattaren Eve Rubli Truchard till Schweiz public service tv-kanal.

Av de 380 intervjuade på olika vårdhem i tre olika kantoner uppgav 84 procent att de vill fortsätta leva. De övriga 16 procent avslöjade en vilja att dö men av naturliga orsaker. Endast en av de tillfrågade ville påskynda processen.

När det gäller den psykologiska synen på det oundvikliga svarade bara fyra procent att de varken var redo för döden eller kunde acceptera den. 50 procent svarade att de inte var redo men att de kunde acceptera den.

En av de viktigaste slutsatserna från studien, enligt författarna, är att döden inte är tabu på vårdhemmen de besökte. Forskarna rekommenderade därför fortsatt dialog om döden, både med anhöriga och med vårdpersonal.

Studieförfattarna menar att resultaten kan hjälpa vårdpersonal att bättre förstå varför en del äldre vill dö. De kan även bidra till att konkreta åtgärder utvecklas för vård av människor som yttrar önskemål om att dö.
 
Källa: Respekt