Valobservatörer kritiska till det svenska valsystemet


 
De valobservatörer som granskat det svenska valet är kritiska till systemet. Det svenska valsystemet måste förändras.

Observatörerna var inbjudna av Svenskt internationellt liberalt centrum (Silc) och kommer bland annat från Ukraina och Azerbajdzjan och Ryssland.

447 av Stockholms 563 vallokaler bevakades av totalt 86 valobservatörer. De kontrollerade bland annat tillgången till valsedlar, möjligheten att välja valsedel utan insyn och trängsel i vallokalen.

Kritiken uteblev inte. I alltför många vallokaler ligger valsedlarna fullt synliga, så att den lagstadgade valhemligheten hotas. Dessutom öppnas förtidsrösterna för tidigt, menar observatörerna.

Amanda Valentin, biträdande generalsekreterare för Silc, säger att det svenska valsystemet måste uppdateras om det ska fungera riktig bra.

Hon påpekar också att det förekom problem med familjeröstning – det vill säga att fler än en person går in i båset för att rösta – något som är förbjudet.
– När det gäller familjeröstning så är vi besvikna att många valförättare var helt passiva och lät det ske utan att ingripa, säger hon till SVT.

Ett annat problem var att ytterkuverten till förtidsrösterna sprättades upp medan vallokalen fortfarande var öppen och innan alla lösa valsedlar och kuvert avlägsnats. I lokalerna stod många kartonger med uppsprättade kuvert.
– I teorin kan någon byta ut en valsedel, säger Amanda Valentin.
 
Källa: SVT
Foto: Bitte Assarmo