Tyskland: Katolska präster förgrep sig på tusentals barn


 
I Tyskland har över 1500 katolska präster förgripit sig på 3677 barn mellan åren 1946 och 2014. Det avslöjas i en omfattande studie.

Studien, som gjorts på den tyska biskopskonferensens initiativ, utfördes av universiteten i Giessen, Heidelberg och Mannheim. Den visar att 1670 katolska präster ska ha begått övergrepp mot barn under de 68 år som studien spänner över.

De tyska offren var främst pojkar, och över hälften av dem under 13 år. Vart sjätte fall var en våldtäkt, och i tre fjärdedelar av fallen kände gärningsmannen offret via kyrkan.

Biskop Stephan Ackermann säger att man nu är förfärad och skamsen över det som skett.

Han säger att syftet med studien har varit att sprida ljus över denna mörka sida av kyrkan, för offrens skull men också för kyrkans.
– På så sätt kan vi se vilka oegentligheter som begåtts och göra allt vi kan för att hindra dem från att hända igen, säger han.

Enligt studien kan det finnas fler fall, då siffrorna är en lågt räknad uppskattning.

Förstörda dokument

Den tyska tidningen Die Zeit har rapporterat att utredarna inte fick tillåtelse att se kyrkans originaldokument, utan fick förlita sig på information från stiften.

I många fall har originaldokument innehållande information om de anklagade blivit antingen förstörda eller manipulerade, enligt Die Zeit. Detta har gjort det svårare att uppskatta omfattningen av övergreppen.

Enligt studien är övergrepp mot barn i Katolska kyrkan ingenting som tillhör en förgången tid. Övergreppen har fortsatt även så sent som 2014, vilket var det sista året man granskade.

Matthias Katsch, talesman och ordförande för Eckiger Tisch, en grupp som för offrens talan, säger att undersökningen inte gått tillräckligt djupt in på det som skett:
– Studien är bara en liten del av verkligheten, säger han.

Han tillägger att det inte förekom några möten med offer, att dokument har förstörts och att många fall inte dokumenterades korrekt från början. Han uppmanat nu politiker och civilsamhället att kräva en oberoende utredning.

De tyska politikerna uppmanar till öppenhet när Katolska kyrkan utreder övergreppen. Många menar att fallen måste undersökas av det tyska rättssystemet snarare än utredas internt.

De anklagade prästerna har ofta förflyttats till andra församlingar, i tysthet och utan att de berörda församlingarna fått information om dem.

Kyrkan har endast gått vidare med en tredjedel av anklagelserna. De anklagade prästerna har dock antingen fått minimal straffpåföljd, eller så har anklagelserna avfärdats helt och hållet.

Inga säkra orsaker

Författarna till studien har inte velat framhärda vad gäller någon specifik orsak till de ideliga övergreppen. De har dock pekat ut celibatlöftet som en potentiell riskfaktor. Studien uppmanar till samlad aktion och en långsiktig beredskapsplan för att komma till rätta med problemet med prästers sexuella övergrepp i Tyskland.

Den protestantiske biskopen Ralf Meister har uppmanat både de katolska och de protestantiska kyrkorna att undersöka vad som har orsakat övergreppen.

Han vill också att man tar reda på varför strategin om nolltolerans inte fungerat.
– Vid sidan av de förebyggande åtgärderna måste vi göra noggranna undersökningar om huruvida det föreligger några organisatoriska skäl som gör att kyrkorna underlättat för övergreppssituationer, säger han i en intervju i den tyska tidningen Neue Osnabrücker Zeitung.

Anklagelser om övergrepp i katolska kyrkan i Tyskland uppmärksammades först 2010. Då gick rektorn för en jesuitskola i Berlin ut offentligt och berättade att präster under decennier utsatt eleverna för sexuella övergrepp.

Avslöjandet föranledde en våg av nya avslöjanden, där mängder av offer började berätta om vad de utsatts för.

Den tyska biskopskonferensen kommer att presentera rapporten officiellt den 25 september.
 
Källa: Deutsche Welle