Påven: ”Elitism och klerikalism orsak till övergreppen”


 
Elitism och klerikalism i Kyrkan är en av orsakerna till övergreppen. Det sa påve Franciskus när han talade till en grupp jesuiter under sitt besök i Dublin i augusti.

Påven har tagit för vana att träffa lokala jesuiter under sina apostoliska resor. I Dublin träffade han en grupp på 63 jesuiter, de flesta från Irland.

Mötet var stängt för allmänna medier, men refererades i jesuiternas tidning La Civiltà Cattolica den 13 september.

Påven sa att han kommit att få en allt större insikt om problemet:
– Övergreppen har, särskilt då de är vitt spridda som i länder som Irland och USA, en elitistisk kyrka bakom sig, en kyrka som inte förmår vara nära Guds folk, sa påven.

Påven menade att alla former av övergrepp gynnas av elitism och klerikalism. Han bad jesuiterna om hjälp att sätta stopp för övergreppen men poängterade att det behövs mer än att bara vända blad.
– Det behövs ett botemedel, det behövs reparationer, allt som är nödvändigt för att hela såren och ge livet åter till så många människor, sa han.

Franciskus sa också att han tror att de första övergreppen inte är sexuella, utan är maktmissbruk och samvetsmissbruk.
– Jag ber er om hjälp med detta. Var modiga! sa påven.

På frågan om vad man konkret ska göra mot övergreppen svarade han:
– Vi måste ta avstånd från de fall vi känner till och vara medvetna om att sexuella övergrepp är följden av maktmissbruk och missbruk mot samvetet.

Påven likställde auktoritarism med klerikalism och ställde en retorisk fråga:
– Finns det någon band oss som inte känner en auktoritär biskop? I Kyrkan har det alltid funnits auktoritära biskopar och överordnade ordensmän.

Han förklarade också att det är det är lätt att blanda ihop auktoritarism med beslutsamhet, men att de är två skilda saker.

Under mötet berättade påven också om ett möte han haft tidigare, med åtta övergreppsoffer. Han hade också fått ta del av information om de uppmärksammade fallen med hemmen för ensamma mödrar.

Påven sa att han blev djupt berörd av det han fick höra.
– Jag hade svårt att tro på berättelserna, trots att jag vet att de är väldokumenterade. Jag blev djupt upprörd. Det här är ett särskilt uppdrag för er: städa upp, följ ert samvete och var inte rädda att kalla saker för deras rätta namn, sa påven.
 
Källa: Catholic News Agency