Holländska biskopar pekas ut i ny övergreppsrapport


 
Holländska biskopar har i stor utsträckning begått övergrepp eller mörkat övergrepp, visar en ny rapport. Rapporten bygger på en rapport som Katolska kyrkan i Nederländerna tog fram 2011.

Rapporten spänner mellan 1945 och 2010. Den visar att omkring hälften av de holländska biskoparna antingen varit pedofiler eller mörkat övergrepp.

Rapporten publicerades i NRC Handelsblad den 15 september. Där framgår att fyra biskopar förgrep sig på barn. 16 andra biskopar tillät att pedofilpräster flyttats runt i olika församlingar.

Under tidsperioden har det sammanlagt funnits 39 biskopar i landet.

Katolska kyrkan i Nederländerna säger att biskoparna inte agerat med tillräcklig omsorg då de flyttat prästerna.

En taleskvinna för kyrkan säger till nyhetsbyrån AFP att de flesta av de anklagade nu är avlidna. Samtliga fall är preskriberade.

Rapporten avslöjar att så många som 20 000 minderåriga kan ha utsatts för sexuella övergrepp under de 45 åren som granskats. Övergreppen har skett i olika katolska institutioner och av omkring 800 präster, ordensvigda och lekmän.

Den holländska rapporten kommer bara dagar efter en liknande rapport från Tyskland, och efter de uppmärksammade skandalerna i USA, Chile, Irland och Australien.
 
Källa: Catholic News Agency