Trappistmunkarna i Tibhirine saligförklaras


 
Trappistmunkarna i Tibhirine saligförklaras den 8 december. Det tillkännagav Katolska kyrkans biskopskonferens i Algeriet i mitten av september.

De sju trappistmunkarna mördades i Algeriet mellan 1994 och 1996. Under samma tid led också 12 andra präster och ordensvigda munkar och nunnor martyrdöden.

De 19 martyrerna kommer att saligförklaras den 8 december vid helgedomen Notre-Dame de Santa Cruz i Oran, Algeriet. Ceremonin kommer att ledas av påvens sändebud kardinal Angelo Becciu, prefekt för Helgonkongregationen.

De blivande saligförklarade föll offer för inbördeskriget mellan islamister och militär, som härjade i Algeriet mellan 1991 och 2002.

Trappistmunkarna kidnappades i sitt kloster i Tibhirine i mars 1996. De mördades, tillsammans med prior pater Christian de Chergé, under oklara omständigheter. Endast deras huvuden påträffades två månader senare.

Munkarna var medvetna om faran. De valde trots det att stanna i Algeriet för att stödja och tjäna det folk de sänts till. Islamisterna hävdade att de mördat munkarna på grund av deras tro.

En annan av martyrerna är Pierre-Lucien Claverie, dominikan och biskop i Oran. Han mördades den 1 augusti 1996, tillsammans med sin chaufför och vän Mohamed Bouchikhi, vid ett bombattentat.

Namnen på alla de blivande saliga är: Msgr. Pierre Claverie, broder Henri Vergès, syster Paul-Hélène Saint-Raymond, syster Esther Paniagua Alonso, syster Caridad Álvarez Martín, fader Jean Chevillard, fader Alain Dieulangard, fader Charles Deckers, fader Christian Chessel syster Angèle-Marie Littlejohn, syster Bibiane Leclercq, syster Odette Prévost, broder Luc Dochier, broder Christian de Chergé, broder Christophe Lebreton, broder Michel Fleury, broder Bruno Lemarchand, broder Célestin Ringeard, broder Paul Favre-Miville.
 
Källa: Vatican News